Wspierają nas


Sektor medyczno-naukowy

Uniwersytet Opolski

Małopolska Okręgowa Izba
Pielęgniek i Położnych w Krakowie


Samorządy terytorialne


Firmy zewnętrzne