O fundacji

Cele fundacji

Celami Fundacji są:

 1. Wspieranie rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie i martwo;
 2. Obsługa szpitali w zakresie dostarczania przedmiotów służących do godnego pochówku dzieci urodzonych przedwcześnie i martwo;
 3. Działalność charytatywna i opiekuńczo – wychowawcza;
 4. Ochrona i promocja zdrowia;
 5. Działalność wspierająca rozwój wspólnot i lokalnych społeczności;
 6. Działalność wspomagająca aktywizacje osób wykluczonych;
 7. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej;
 8. Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości;
 9. Organizacja wolontariatu i jego promocja;
 10. Ochrona Praw Pacjenta;
 11. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 12. Współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami gospodarczymi i społecznymi działającymi w sferze zadań pożytku publicznego.

Struktura Fundacji

Zarząd Fundacji:

Prezes Fundacji Aleksandra Kaleta
Wiceprezes Zarządu Paula Sowa
Wiceprezes Zarządu Marta Maciąg

Rada Fundacji:

Adriana Lach
Monika Paś
Honorata Pietrzak-Gawrońska
Anna Głaszcz-Piwińska

Dokumenty finansowe